ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 2027185 سیده آیلین فیاضی چکوسری دوره داوری درجه سه استان گيلان
2 2027179 دینا رهام پور دوره داوری درجه سه استان گيلان
3 2006577 معصومه بنده پور دوره داوری درجه سه استان گيلان
4 1090067 محمد رفیعی دوره داوری درجه سه استان گيلان
5 2027219 حامد محسنی توکلی دوره داوری درجه سه استان گيلان
6 1151683 اران شاد دوره داوری درجه سه استان گيلان
7 2027221 امين یزدانی ساداتی دوره داوری درجه سه استان گيلان
8 2027218 مبین امیری دوره داوری درجه سه استان گيلان
9 2006649 الهه زوارحسینی اصل دوره داوری درجه سه استان گيلان
10 2027178 آبتین شامبیاتی دوره داوری درجه سه استان گيلان
11 2027197 سید اردلان نعیمی دوره داوری درجه سه استان گيلان
12 2027196 فاطمه باباهادی دوره داوری درجه سه استان گيلان
13 1870719 الهه رادمرد توانا دوره داوری درجه سه استان گيلان
14 2006616 سیده فاطمه میری ارم ساداتی دوره داوری درجه سه استان گيلان
15 2006609 سید هانی شریف واقعی مقدم دوره داوری درجه سه استان گيلان
16 2006586 ملحیه حکم آبادی دوره داوری درجه سه استان گيلان
17 1151421 پارميس سعيدزاده خانقاه دوره داوری درجه سه استان گيلان
18 1962760 سارا خانی زاده دوره داوری درجه سه استان گيلان
19 2006708 فاطمه روحی مرجقل دوره داوری درجه سه استان گيلان
20 1995538 علیرضا علی جماعت دوره داوری درجه سه استان گيلان
21 2006615 مهسا نویدی دوره داوری درجه سه استان گيلان
22 2027183 هدیه اشکانی پور دوره داوری درجه سه استان گيلان
23 1769098 الینا نوری انرجان دوره داوری درجه سه استان گيلان
24 1994801 هادی خدابخش دوره داوری درجه سه استان گيلان
25 2006610 آیدا امیری دوره داوری درجه سه استان گيلان
26 2006611 زهره توکلی دوره داوری درجه سه استان گيلان
27 2006614 زهرا قربانی دوره داوری درجه سه استان گيلان
28 1995761 فاطمه ربیعی دوره داوری درجه سه استان گيلان
29 1983643 فاطمه علیزاده خواجکینی دوره داوری درجه سه استان گيلان
30 1819857 کیانا مرادی دوره داوری درجه سه استان گيلان
31 1151424 سوگند رجائی فرید دوره داوری درجه سه استان گيلان
32 1152798 امیرحسین پوآت کیسمی دوره داوری درجه سه استان گيلان
33 2007144 هانیه حمیدی کنف گورابی دوره داوری درجه سه استان گيلان
34 1995257 فاطمه امین نیکخوی دوره داوری درجه سه استان گيلان
35 1983609 رضا مؤمن نژاد دوره داوری درجه سه استان گيلان
36 1256922 حمیدرضا ایمانی دوره داوری درجه سه استان گيلان

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان