ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 2027256 احمدرضا عبدی دوره داوری درجه سه استان خراسان رضوی
2 1215413 الهه ایزدی دوره داوری درجه سه استان خراسان رضوی
3 2027262 امیر محمد مهجور طهرانی مفرد دوره داوری درجه سه استان خراسان رضوی
4 2027252 مهلا روحبخش اجتماعی دوره داوری درجه سه استان خراسان رضوی
5 2027257 منیژه ورزیده رودی دوره داوری درجه سه استان خراسان رضوی
6 2027274 فاطمه هاشم زاده دوره داوری درجه سه استان خراسان رضوی
7 1870755 آرزو کاخکی سیدآبادی دوره داوری درجه سه استان خراسان رضوی
8 2027301 محمد دلقندی دوره داوری درجه سه استان خراسان رضوی
9 1994963 عارف کوشکی دوره داوری درجه سه استان خراسان رضوی
10 1962187 ستاره مستشاري دوره داوری درجه سه استان خراسان رضوی
11 2027255 امیر مساحی دوره داوری درجه سه استان خراسان رضوی
12 2027285 سحر سمیعی دوره داوری درجه سه استان خراسان رضوی
13 2027253 مصطفی محمدی مقدم قلعه بالا دوره داوری درجه سه استان خراسان رضوی
14 2006080 مسعود شهرکی دوره داوری درجه سه استان خراسان رضوی
15 1995367 فائزه حبیبیان دوره داوری درجه سه استان خراسان رضوی
16 2027244 محمدحسین صباغیان دوره داوری درجه سه استان خراسان رضوی
17 2027243 حسین پریشان دوره داوری درجه سه استان خراسان رضوی
18 1267126 محیا فولادی دوره داوری درجه سه استان خراسان رضوی
19 1962909 سارا جوکار دوره داوری درجه سه استان خراسان رضوی

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان