ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 2038659 علیرضا شاکری دوره داوری درجه سه استان خراسان شمالی
2 2027488 آریا ترکانلو دوره داوری درجه سه استان خراسان شمالی
3 2037709 آرین رنجبر حصاری دوره داوری درجه سه استان خراسان شمالی
4 2027654 مریم رمضانی دوره داوری درجه سه استان خراسان شمالی
5 2027545 معصومه گلشاهی دوره داوری درجه سه استان خراسان شمالی
6 2027189 سارا مهدی نسب دوره داوری درجه سه استان خراسان شمالی
7 1994949 دانیال حسن زاده دوره داوری درجه سه استان خراسان شمالی
8 2027520 فاطمه باقرنژاد دوره داوری درجه سه استان خراسان شمالی
9 2027530 منا سلیمانی دوره داوری درجه سه استان خراسان شمالی
10 2027537 زهرا رحمانی دوره داوری درجه سه استان خراسان شمالی
11 2006160 شایان اصغری دوره داوری درجه سه استان خراسان شمالی
12 2027571 فاطمه زارعی دوره داوری درجه سه استان خراسان شمالی
13 2027306 شهریار زارعین دوره داوری درجه سه استان خراسان شمالی
14 2027524 نرگس رحمتی دوره داوری درجه سه استان خراسان شمالی
15 2027519 امیرحسین عربی دوره داوری درجه سه استان خراسان شمالی
16 1995370 فائزه صفری دوره داوری درجه سه استان خراسان شمالی
17 2006184 مهدی نامور دوره داوری درجه سه استان خراسان شمالی
18 2006176 سینا لنگری دوره داوری درجه سه استان خراسان شمالی

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان