ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1151889 عرفان سعیدی دوره داوری درجه سه نیریز
2 1151799 امیر حسین تقریر دوره داوری درجه سه نیریز
3 2037982 محمد اسدی زید ابادی دوره داوری درجه سه نیریز
4 1984387 مجتبی نصرت آبادی دوره داوری درجه سه نیریز
5 2037877 سایان شیبانی عبداللهی دوره داوری درجه سه نیریز
6 1983763 ساره نصرت آبادی دوره داوری درجه سه نیریز
7 1983806 فاطمه زردشت دوره داوری درجه سه نیریز
8 1120693 افسانه تقوانژاد دوره داوری درجه سه نیریز
9 2037908 علی رحمانیان دوره داوری درجه سه نیریز
10 1151971 متین لایقمند دوره داوری درجه سه نیریز
11 1984086 امیر حسین اهل دوره داوری درجه سه نیریز

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان