ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1151709 الهه کریم پور مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
2 1163315 رئوف رحمانیان مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
3 1152301 راضیه هردان مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
4 2027490 حامد نجاتی نیا مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
5 1152207 مهدی مرمزی زاده مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
6 2027487 فرخ تیموری مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
7 1819680 شکوفه ویسی نژاد مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
8 2027523 مریم قریشوندی ابراک مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
9 1995472 امیر دشتی منفرد مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
10 2027339 سارا نعامی مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
11 1100229 میعاد رشیدی مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
12 2027539 حسن مضیق رشادی مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
13 2027222 ابراهیم قنواتی محمد قاسمی مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
14 2027532 نرگس ارگانی مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
15 1995731 رضا سهیلی لیراوی مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
16 1891292 اردوان بلیوندی مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
17 1870998 محمد جاسمی مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
18 2006571 مینا بختیاری مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
19 2027206 علی ساعی نیا مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
20 2027531 نجمه محمدی اسفرجانی مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
21 2027300 مسعود عریضاوی مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
22 2027512 احسان بهبهانیان مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
23 1100209 سارا شیرولی پور مربیگری عملی بسکتبال درجه 3

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان