ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1152131 علی محمدی ریک آباد مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
2 2038548 معصومه احدی القناب مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
3 2038557 فریبرز گرانمایه مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
4 1151403 انیس سعید پارچین مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
5 1984128 علی حسینی سرقین مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
6 1973290 محسن پناهنده ینگجه مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
7 1973368 فرهاد سیاح کوهی مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
8 1994934 پریناز سلیمانی میانرودان مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
9 1994935 فائزه قلی پور مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
10 1973432 شایان زمان زاده مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
11 1994793 زهرا ملک پور مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
12 2038535 رومینا محمدی وفایی مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
13 1164009 بهرام حسن زاده جوبند مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
14 2027298 رضا بارانی مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
15 1994797 خیرالنساء شوکت درو مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
16 2038517 امیر حنائی محمود آباد مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
17 2038032 محمدرضا برزگرپیرالقر مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
18 2027585 فضل عظیم خانی مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
19 1962548 حسین برزگر پیرالقر مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
20 1152648 امید نوین مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
21 2027381 مهدی همتی نژاد طولی مربیگری عملی بسکتبال درجه 3
22 1819939 سمیرا تکلوی نژاد مربیگری عملی بسکتبال درجه 3

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان