ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1246557 بابك پاک نژاد مربیگری عملی بسکتبال درجه 2
2 1407758 رضا بازدار مربیگری عملی بسکتبال درجه 2
3 1840413 نگین کیامرثی مربیگری عملی بسکتبال درجه 2
4 1100157 فریده پری نژاد مربیگری عملی بسکتبال درجه 2
5 1110234 زهرا صدیر مربیگری عملی بسکتبال درجه 2
6 1100173 معصومه منجزی مربیگری عملی بسکتبال درجه 2
7 1225512 مرضیه امیری نژاد مربیگری عملی بسکتبال درجه 2
8 2007225 مریم بهاری میمندی مربیگری عملی بسکتبال درجه 2
9 1377660 علی عیسی پور مربیگری عملی بسکتبال درجه 2
10 1152606 قاسم ساکی مربیگری عملی بسکتبال درجه 2
11 1214283 احسان افضلی مربیگری عملی بسکتبال درجه 2
12 1921415 اکبر قره خانیان مربیگری عملی بسکتبال درجه 2
13 2006443 نیما مداح مربیگری عملی بسکتبال درجه 2

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان