ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 2027313 هومن رضائی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
2 1120648 ندا ميرافضل مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
3 1090086 زهرا حیدری نصیر آبادی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
4 1287321 میر حمید محمدی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
5 1214698 فرزانه فروتن فرد مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
6 1152875 احسان دهقان مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
7 1246704 علیرضا عزیزی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
8 1718762 هومن موحدپور مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
9 1184149 صادق مردانی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
10 1819621 شاهين سليمى مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
11 1204254 عادل شریفی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
12 1417804 محسن وفا مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
13 1789409 لیلا علی پور کرمانی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
14 1151534 رسول جوان امانی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
15 1215298 رضا باصری مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
16 1214267 زهرا بابائی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
17 2007223 حمیده مرادی اندرزی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
18 1163469 میلاد بغدادی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
19 1080071 پیمان غروی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
20 1152146 عرفان خزان بیک مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
21 1518032 مهدی دانایی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
22 1819654 نیما جباری مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
23 2039096 محمدرضا خاتمی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
24 1708684 علیرضا پازکی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
25 1214785 علی جمشیدی جعفرآبادی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
26 2039292 امیرحسین رحیم لباف زاده مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
27 1100177 مهدی نعیمی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
28 1152063 عفت امیری مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
29 1152455 امیر همایون ثابتی مطلق مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
30 1881100 ملک مهاجرین کرمانی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
31 1215197 ساناز عسکری ابوالوردی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
32 1347603 زهرا یوسفی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
33 1225609 سجاد راهی زاده مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
34 1100150 مدینه البوعلی روضان مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
35 1100153 یوسف صدرزاده مقدم مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
36 1225515 محمد رضا قربانی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
37 1152215 میلاد بابایی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
38 1151935 محمدرسول رسولی کلاشمی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
39 1152024 اسماعیل خدادادی هکانی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
40 1246351 محسن ریاحی نژاد مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
41 1152134 صالح اسماعیلی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
42 1152203 امین حسن پور مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
43 1152192 حسین کوچک زاده مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
44 1952122 وحید امامی قواقی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
45 1246217 آزاده سادات معینی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
46 1163497 محمد دستخط مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
47 1214906 شادی دارستانی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
48 1150967 اکرم مدیری مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
49 1246557 بابك پاک نژاد مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
50 1151387 نجمه ساکی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
51 1769190 حمیدرضا مهدیزاده ارمکی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
52 1215007 شهناز سمیعیان مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
53 1151269 سیمین تهال مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
54 1163600 فرشاد عباسی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
55 1151223 سمانه موسوی اصل مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
56 1407758 رضا بازدار مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
57 1204243 مرجان عبادی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
58 1214326 ایمان اکبری مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
59 1163158 حسین بهامیر قهفرخی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
60 1151295 ایلین علایی مربیگری عملی بسکتبال درجه 1
61 1983769 عبدالرحمن انوری مربیگری عملی بسکتبال درجه 1

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان