ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1995280 نازنین ایزدپناه دوره داوری درجه سه اهواز
2 2006273 رضوان زمانی فر دوره داوری درجه سه اهواز
3 1151730 ثنا قراچه دوره داوری درجه سه اهواز
4 1984199 معصومه برفی نژاد دوره داوری درجه سه اهواز
5 1235992 پریسا ربیعی دوره داوری درجه سه اهواز
6 1297439 محمدرضا ده دار دوره داوری درجه سه اهواز
7 2027656 مریم بنی اسد دوره داوری درجه سه اهواز
8 2039527 محمد حساني زاده دوره داوری درجه سه اهواز
9 2039532 مرتضی نگراوی دوره داوری درجه سه اهواز
10 1214259 مصطفی نیک مند دوره داوری درجه سه اهواز
11 1840422 پرهام پوراسفندیار دوره داوری درجه سه اهواز
12 2006207 عسل میاحی دوره داوری درجه سه اهواز
13 2039492 سحر قنواتی دوره داوری درجه سه اهواز
14 2039533 علیرضا حسانی زاده دوره داوری درجه سه اهواز
15 1215411 احسان تاجی دوره داوری درجه سه اهواز
16 2039092 شیوا رحیمی دوره داوری درجه سه اهواز
17 1307536 فائزه بساک دوره داوری درجه سه اهواز
18 2027207 حبیبه احمدیان دوره داوری درجه سه اهواز
19 1215258 ارسلان محسنی دوره داوری درجه سه اهواز
20 2027307 علی کیانی گلشوری دوره داوری درجه سه اهواز

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان