ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1962210 مهدي ديوان بيگي كرماني دوره عملی مربیگری درجه یک
2 1962833 میثم رحیمی زاده دوره عملی مربیگری درجه یک
3 1962788 مجید زارعی دوره عملی مربیگری درجه یک
4 1215375 آزاده زاده سراجی دوره عملی مربیگری درجه یک
5 1151843 محمد صادق جانداری دوره عملی مربیگری درجه یک
6 1246570 سعید صفرپور چسبی دوره عملی مربیگری درجه یک
7 1215386 اسما حیدری پوری دوره عملی مربیگری درجه یک
8 1246126 سیده فاطمه حاجی سید جوادی دوره عملی مربیگری درجه یک
9 1204227 ادنا عیسائیان جنگی دوره عملی مربیگری درجه یک
10 1204225 شادی عبدالوند دوره عملی مربیگری درجه یک
11 1407737 عرفان نیک نژادمطلق دوره عملی مربیگری درجه یک
12 1163847 وحید طبیبی دوره عملی مربیگری درجه یک
13 1151936 حسین رضائی دوره عملی مربیگری درجه یک
14 1427873 سیما اکبرزاده دوره عملی مربیگری درجه یک
15 1151222 نرگس قربانی دوره عملی مربیگری درجه یک
16 1214645 هنگامه هنگام پور دوره عملی مربیگری درجه یک
17 1246784 مهران ایمانی دوره عملی مربیگری درجه یک
18 1830156 منا صحت دوره عملی مربیگری درجه یک
19 1120535 مهرداد خیرخواهان دوره عملی مربیگری درجه یک
20 1120649 لوسینه اسادوریان دوره عملی مربیگری درجه یک
21 1163596 مهران مقرب دوره عملی مربیگری درجه یک
22 1152087 فرزانه محمدی دوره عملی مربیگری درجه یک
23 1152315 الهام کاظمی چوکامی دوره عملی مربیگری درجه یک
24 1152889 مجید مشکوِة دوره عملی مربیگری درجه یک
25 1151618 مریم باقری چوکامی دوره عملی مربیگری درجه یک
26 1962757 آرش غفاری دوره عملی مربیگری درجه یک
27 1819603 سمیه دیریکوند دوره عملی مربیگری درجه یک
28 1120598 لوسینه ست آقایان دوره عملی مربیگری درجه یک
29 1225505 محمد جواد جعفری کاشانی دوره عملی مربیگری درجه یک
30 1151965 محمد قياسي كبيري دوره عملی مربیگری درجه یک
31 1941927 حسین پوررجبی دوره عملی مربیگری درجه یک
32 1110230 سجاد دائمی مقدم حسینی ئی دوره عملی مربیگری درجه یک
33 1100161 امیر مهدی قانع دوره عملی مربیگری درجه یک
34 1151578 مهدی جهانی فرد دوره عملی مربیگری درجه یک

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان