ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1962788 مجید زارعی دوره تئوری مربیگری درجه یک
2 1215375 آزاده زاده سراجی دوره تئوری مربیگری درجه یک
3 1151843 محمد صادق جانداری دوره تئوری مربیگری درجه یک
4 1163596 مهران مقرب دوره تئوری مربیگری درجه یک
5 1246570 سعید صفرپور چسبی دوره تئوری مربیگری درجه یک
6 1215386 اسما حیدری پوری دوره تئوری مربیگری درجه یک
7 1204227 ادنا عیسائیان جنگی دوره تئوری مربیگری درجه یک
8 1246126 سیده فاطمه حاجی سید جوادی دوره تئوری مربیگری درجه یک
9 1204225 شادی عبدالوند دوره تئوری مربیگری درجه یک
10 1163847 وحید طبیبی دوره تئوری مربیگری درجه یک
11 1214645 هنگامه هنگام پور دوره تئوری مربیگری درجه یک
12 1246784 مهران ایمانی دوره تئوری مربیگری درجه یک
13 1830156 منا صحت دوره تئوری مربیگری درجه یک
14 1427873 سیما اکبرزاده دوره تئوری مربیگری درجه یک
15 1120535 مهرداد خیرخواهان دوره تئوری مربیگری درجه یک
16 1120649 لوسینه اسادوریان دوره تئوری مربیگری درجه یک
17 1152315 الهام کاظمی چوکامی دوره تئوری مربیگری درجه یک
18 1152889 مجید مشکوِة دوره تئوری مربیگری درجه یک
19 1962757 آرش غفاری دوره تئوری مربیگری درجه یک
20 1819603 سمیه دیریکوند دوره تئوری مربیگری درجه یک
21 1120598 لوسینه ست آقایان دوره تئوری مربیگری درجه یک
22 1225505 محمد جواد جعفری کاشانی دوره تئوری مربیگری درجه یک
23 1151965 محمد قياسي كبيري دوره تئوری مربیگری درجه یک
24 1110230 سجاد دائمی مقدم حسینی ئی دوره تئوری مربیگری درجه یک
25 1100161 امیر مهدی قانع دوره تئوری مربیگری درجه یک
26 1151578 مهدی جهانی فرد دوره تئوری مربیگری درجه یک

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان