ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1819770 معصومه صادقی دوره عملی مربیگری درجه سه بسکتبال
2 1962850 نسیم توده زعیم دوره عملی مربیگری درجه سه بسکتبال
3 1962838 نگین خلفی دوره عملی مربیگری درجه سه بسکتبال
4 1962843 فرامرز سنگتراشها دوره عملی مربیگری درجه سه بسکتبال
5 1962822 نگار نظامی دوره عملی مربیگری درجه سه بسکتبال
6 1962809 بهنام فلاح دوره عملی مربیگری درجه سه بسکتبال
7 1962811 مصطفی یوسفی دوره عملی مربیگری درجه سه بسکتبال

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان