ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 2049888 زینب قربانی کسجینی دوره داوری درجه سه قم
2 1963177 فاطمه متقی نیا دوره داوری درجه سه قم
3 1246431 مرجان هیربد دوره داوری درجه سه قم
4 2049863 مهدیه محمدی بیدهندی دوره داوری درجه سه قم
5 1963182 سید محسن جمالی رضوی دوره داوری درجه سه قم
6 2049852 علی حاجی باقری کهکی دوره داوری درجه سه قم
7 2038036 نرگس شهناززاده دوره داوری درجه سه قم
8 2049851 احسان رنجبری دوره داوری درجه سه قم
9 1749011 فاطمه حیاتی دوره داوری درجه سه قم
10 1995765 حسن یوسفی دوره داوری درجه سه قم
11 1995200 محدثه فراتی دوره داوری درجه سه قم
12 1995203 فاطمه دهقانی جعفرآبادی دوره داوری درجه سه قم
13 1963217 نگین مهدیخانی دوره داوری درجه سه قم
14 2006820 محمدرضا برزا دوره داوری درجه سه قم
15 1995169 مائده نوروزی دوره داوری درجه سه قم
16 1995168 فائزه حیدری دوره داوری درجه سه قم
17 1840446 ابوالفضل رمضانیان جلودار دوره داوری درجه سه قم

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان