ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 2049891 حمیدرضا امیرلو دوره داوری درجه سه البرز
2 1952075 پارسا بنی عامریان دوره داوری درجه سه البرز
3 1952082 پرهام بنی عامریان دوره داوری درجه سه البرز
4 2049410 مهدی فارسی دوره داوری درجه سه البرز
5 1881077 علی مافی دوره داوری درجه سه البرز
6 1962850 نسیم توده زعیم دوره داوری درجه سه البرز
7 2039036 کیمیا یونسی قادیکلایی دوره داوری درجه سه البرز
8 1995640 حسن قلی نژاد دوره داوری درجه سه البرز
9 2049438 سید علی امامی اوره دوره داوری درجه سه البرز
10 1983722 سیما رادپور دوره داوری درجه سه البرز
11 1984148 سینا احمدی دوره داوری درجه سه البرز

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان