ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 2049656 ارین فتاحیان دوره داوری درجه سه شهرکرد
2 2050077 مهسا عباسی هفشجانی دوره داوری درجه سه شهرکرد
3 2049666 یاسمن برون دوره داوری درجه سه شهرکرد
4 2050034 نگین برزگر دوره داوری درجه سه شهرکرد
5 2050094 الناز شبان چالشتری دوره داوری درجه سه شهرکرد
6 2050108 زهره شهرانی دوره داوری درجه سه شهرکرد
7 2050033 نگار برزگر دوره داوری درجه سه شهرکرد
8 2037594 نگین سلطانیان دهکردی دوره داوری درجه سه شهرکرد
9 2050043 نسترن نصیری هفشجانی دوره داوری درجه سه شهرکرد
10 2049494 سجاد چهل گردی دوره داوری درجه سه شهرکرد
11 2049447 مائده صالحی دوره داوری درجه سه شهرکرد
12 2050061 محمد حسین زمانی دهکردی دوره داوری درجه سه شهرکرد
13 1983911 سید مسیح فتاحی دوره داوری درجه سه شهرکرد
14 2049669 سیده فرزانه محمدی شیخ شبانی دوره داوری درجه سه شهرکرد
15 1870997 سحر محمدی دوره داوری درجه سه شهرکرد
16 1983912 محمد امین عبداللهی دهکردی دوره داوری درجه سه شهرکرد
17 2049716 پارسا اشرفی دهکردی دوره داوری درجه سه شهرکرد
18 1708668 صدیقه امیری فارسانی دوره داوری درجه سه شهرکرد
19 1163739 شیدا شاکریان قهفرخی دوره داوری درجه سه شهرکرد
20 1151435 اميد كريمي دوره داوری درجه سه شهرکرد
21 1215230 پرنیان پاکزاد دوره داوری درجه سه شهرکرد
22 2049659 زهرا اسماعیلی هفشجانی دوره داوری درجه سه شهرکرد
23 1995627 سینا محمدی دمابی دوره داوری درجه سه شهرکرد
24 1215228 غزال طاهری دوره داوری درجه سه شهرکرد

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان