ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1963048 شایان استکی داوری درجه سه
2 1963059 عطیه سلیمانی داوری درجه سه
3 1963057 مهشيد رحمتي داوری درجه سه
4 1963047 محمدرضا عابدی داوری درجه سه
5 1963046 آرتور خاجیک گره گوری داوری درجه سه
6 1963055 تانیا باوفا داوری درجه سه
7 1963008 نرگس وکیل زاده قلعه داوری درجه سه
8 1963002 امیررضا ایران پور داوری درجه سه
9 1962919 مهدی توکلی داوری درجه سه
10 1963049 سیاوش جلوانی داوری درجه سه
11 1962996 Elahe Mehrabani داوری درجه سه
12 1962737 محمد صادق برخورداریون داوری درجه سه
13 1963001 بنفشه آقاکوچکیان داوری درجه سه
14 1962983 مژگان نصری نصر آبادی داوری درجه سه
15 1962994 علی خاکی داوری درجه سه
16 1962962 فرزانه کلانی داوری درجه سه
17 1921733 حسن اعمی داوری درجه سه
18 1152879 بهرخ امان داوری درجه سه
19 1962986 نسرین غزنوی داوری درجه سه
20 1962987 زهرا ولیخانی داوری درجه سه
21 1962966 فاطمه اسکندریان داوری درجه سه
22 1962976 محمد علی حافظی داوری درجه سه
23 1962973 صدف صادقی داوری درجه سه
24 1962965 الهه خیاط پور داوری درجه سه
25 1962964 نعیمه ابراهیمی داوری درجه سه
26 1962959 فاطمه نادري نجف ابادي داوری درجه سه
27 1184202 علیرضا ریسمانچیان داوری درجه سه

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان