ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1983594 محمد محسن نداف پور اصلی کارگاه بازآموزی آمار
2 1738965 محمد حسین حاجی محمد علی تنباکوفروش کارگاه بازآموزی آمار
3 1437957 علیرضا هوبر کارگاه بازآموزی آمار
4 1184133 حسام اقایی کارگاه بازآموزی آمار
5 1819728 محمدعلی اختردانش کارگاه بازآموزی آمار
6 1110463 سمیه بهرامی کارگاه بازآموزی آمار
7 1152195 مریم محمدزمانی افشار کارگاه بازآموزی آمار
8 1941938 صابر نیازی ممبر آبادی کارگاه بازآموزی آمار
9 1367649 سید پارسا حسینی علی آباد کارگاه بازآموزی آمار
10 1257054 سمانه سلطانی نسب کارگاه بازآموزی آمار
11 1983610 مسعود امامویردی قلقاچی کارگاه بازآموزی آمار
12 1130816 هانیه حسن نیا قوژدی کارگاه بازآموزی آمار
13 1779285 محمدرضا نفاستی کارگاه بازآموزی آمار
14 1962906 روژین غارتی کارگاه بازآموزی آمار
15 1962210 مهدي ديوان بيگي كرماني کارگاه بازآموزی آمار
16 1799478 سهیل اردوئی کارگاه بازآموزی آمار
17 1962490 آرمیتا مفاخری کارگاه بازآموزی آمار
18 1962442 نگین میری کارگاه بازآموزی آمار
19 1407784 هدا محمدزمانی افشار کارگاه بازآموزی آمار
20 1152486 فهیمه ایرانژادپاریزی کارگاه بازآموزی آمار
21 1140885 رعنا معینی کارگاه بازآموزی آمار
22 1140877 روژان البرزی کارگاه بازآموزی آمار
23 1215382 فرح ترجمان کارگاه بازآموزی آمار
24 1973286 محمد هداوند کارگاه بازآموزی آمار
25 1215351 زهرا نوفرستی کارگاه بازآموزی آمار
26 1973439 نسیم سادات معین درباری کارگاه بازآموزی آمار
27 1962972 غزال کردرستمی کارگاه بازآموزی آمار
28 1962437 محمد ابدان کندری کارگاه بازآموزی آمار
29 1215364 راحیل رادفر کارگاه بازآموزی آمار
30 1973447 فاطمه عطار کارگاه بازآموزی آمار
31 1973446 سینا احمدخانی کارگاه بازآموزی آمار
32 1962289 سالار امیری کیا کارگاه بازآموزی آمار
33 1973266 پریسا سبزواریان کارگاه بازآموزی آمار
34 1963032 فائزه پیری کارگاه بازآموزی آمار
35 1151126 مبین قهرمانی کارگاه بازآموزی آمار
36 1588093 مهدي روحی سردهایی کارگاه بازآموزی آمار
37 1952060 معراج محمدنژاد کارگاه بازآموزی آمار
38 1962778 علیرضا رمضانی کارگاه بازآموزی آمار
39 1962862 علی رومینا کارگاه بازآموزی آمار
40 1246385 امیررضا علی زمانی کارگاه بازآموزی آمار
41 1163437 راستین نیک سیرت کارگاه بازآموزی آمار
42 1973442 پریسا جهاندار کارگاه بازآموزی آمار
43 1931898 رامین رضایی اردهائی کارگاه بازآموزی آمار

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان