ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1983604 شروین خوش قدم داوری ارتقاء سه به دو
2 1070059 حمید طاهری استاد داوری ارتقاء سه به دو
3 1983624 علی دریسی داوری ارتقاء سه به دو
4 1983600 سید نوید محمدیان داوری ارتقاء سه به دو
5 1307534 امید اسلامی داوری ارتقاء سه به دو
6 1214450 محمد حسین مطور داوری ارتقاء سه به دو
7 1962803 شیوا ساسان پور داوری ارتقاء سه به دو
8 1962750 امیرحسین افضلی داوری ارتقاء سه به دو
9 1983626 عباس سعيدي داوری ارتقاء سه به دو
10 1983595 عصمت کارایی داوری ارتقاء سه به دو
11 1277270 مهدی نیک نامی داوری ارتقاء سه به دو
12 1120498 اشکان حسینی داوری ارتقاء سه به دو
13 1983567 مصطفی حافظی داوری ارتقاء سه به دو
14 1983566 سید سعید جنانی داوری ارتقاء سه به دو
15 1983577 محسن موسی زاده داوری ارتقاء سه به دو
16 1215195 محدثه السادات آقاعمو داوری ارتقاء سه به دو
17 1983564 نسیم خالصی داوری ارتقاء سه به دو
18 1962791 میلاد گلینی داوری ارتقاء سه به دو
19 1962789 امیرحسین شکراللهی داوری ارتقاء سه به دو

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان