ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1983821 نیلوفر احمدی داوری ارتقاء سه به دو
2 1267236 ندا براتی داوری ارتقاء سه به دو
3 1257074 اميرحسين فخرى داوری ارتقاء سه به دو
4 1257015 نبی آگاه نائی داوری ارتقاء سه به دو
5 1140885 رعنا معینی داوری ارتقاء سه به دو
6 1983573 فاطمه طاغونی داوری ارتقاء سه به دو
7 1070059 حمید طاهری استاد داوری ارتقاء سه به دو
8 1297416 مريم بازوبندي داوری ارتقاء سه به دو
9 1246608 ملیکا شفیعی داوری ارتقاء سه به دو
10 1151100 آزیتا لکزیان داوری ارتقاء سه به دو
11 1870846 ركسانا زاهدي كسرينه داوری ارتقاء سه به دو
12 1973549 زهرا برادران رنج کش داوری ارتقاء سه به دو
13 1367632 سجاد مددی مقدم داوری ارتقاء سه به دو
14 1963242 ژیلا شریفی داوری ارتقاء سه به دو
15 1256913 محسن ایروانی داوری ارتقاء سه به دو
16 1246612 پیروز بهزادفر داوری ارتقاء سه به دو
17 1973264 محبوبه سلیمانیان داوری ارتقاء سه به دو
18 1163599 نرگس عربخانی داوری ارتقاء سه به دو
19 1246610 امیرحسین عبداله آبادی داوری ارتقاء سه به دو
20 1070051 مصطفی مرادی فرد داوری ارتقاء سه به دو
21 1110306 امیر میرجی داوری ارتقاء سه به دو
22 1246609 سید شروین رضوی فر داوری ارتقاء سه به دو
23 1214347 محمد محروقی داوری ارتقاء سه به دو
24 1257040 سعیده صلصالی داوری ارتقاء سه به دو
25 1973512 سمیرا سیف اللهی داوری ارتقاء سه به دو
26 1164040 هستی ایرجی داوری ارتقاء سه به دو
27 1267219 سمانه خواجه یزدی داوری ارتقاء سه به دو

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان