ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1962552 امین کوکبی آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
2 1152187 مهتاب صحابت آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
3 1246217 آزاده سادات معینی آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
4 1962520 ابوالفضل بنی اسدی آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
5 1163545 فرهنگ یزدان پرست آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
6 1819593 محمد غفاری آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
7 1225724 مسعود صفری آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
8 1152327 مجید قاسمی آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
9 1152661 سهیلا عزیزی آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
10 1152601 کیانوش شیرانی مونکی آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
11 1962797 کیارش دباغیان دهخوارقانی آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
12 1708693 آرش ضرابی آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
13 1246874 فاطمه همتی نسب آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
14 1962528 ناصر عباس زاده بندری آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
15 1963013 سيمين حبيبى عصر آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
16 1983580 سجاد نجفعلی لو آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
17 1983714 شورا اشترانی آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
18 1163550 پویا قنبری آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
19 1163435 عظیمه خالدی برهنه آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
20 1668254 زهرا نفیسی فر آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
21 1152692 عاتکه قاسم پور آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
22 1151381 محبوبه نوریان آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
23 1983667 میثم قاسمی آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
24 1840441 امیر حسین جعفری آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
25 1508027 مژان داوری آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
26 1983568 رامین صلواتی آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
27 1163952 فرزانه جمامي نوح آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
28 1163857 هومن حسین زاده بریران آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
29 1983616 سیما جوهری نیا آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
30 1870646 علیرضا نصیری یکان آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
31 1638144 مهدی نجفی آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
32 1214251 فاطمه عبدلی آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
33 1151652 محمد حسین فضلعلی آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
34 1150937 راحله محمودصفری آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
35 1819756 محمد رستمی آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال
36 1090104 فیروزه درخشان آزمون دوره تئوری مربیگری درجه یک بسکتبال

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان