ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1983708 مهسا شاهنظری زازرانی دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
2 1983760 سارا سالاری جائینی دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
3 1963049 سیاوش جلوانی دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
4 1983700 منیره سادات هاشمی دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
5 1983716 اشکان پورمعزی دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
6 1962917 احمد خیامی دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
7 1417837 زهره کشاورزیان دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
8 1779240 پردیس علی اکبری دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
9 1840476 عباسعلی باغخانی دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
10 1983693 افسانه کاظمی نیا دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
11 1983701 ماهره آجری دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
12 1983695 هاجر چوپانی علی آبادی دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
13 1983692 زهره جعفری کمشچه دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
14 1963059 عطیه سلیمانی دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
15 1983697 فریبا نقی زاده قهدریجانی دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
16 1983642 مرجان کریمی دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
17 1983707 اسماعیل زمانیان دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
18 1983704 مجتبی اسماعیلی سده دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
19 1983691 فاطمه سامری دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
20 1983694 مریم حسینی خواه دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
21 1983690 مهلا مرادمند جزی دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
22 1963008 نرگس وکیل زاده قلعه دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
23 1983689 محمدرضا عصفوری دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
24 1983699 آوا حیدری دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
25 1983702 حسام اشراقی ورنامخواستی دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
26 1983674 مجید قاسمی دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
27 1983703 حمیدرضا میرکاظمی دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
28 1983671 سحر محمودی دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3
29 1214252 مریم سادات میرلوحی دوره عملی مربیگری بسکتبال درجه 3

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان