ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1891172 شایان سجادی راد داوری درجه سه
2 1983843 فاطمه دریابیگی بلوردی داوری درجه سه
3 1152004 ملیکا قاسمی نژاد رائینی داوری درجه سه
4 1983749 سید احسان حسینی سرشت داوری درجه سه
5 1152008 رضوان اسدی داوری درجه سه
6 1983755 زهرا خواجه داوری درجه سه
7 1407784 هدا محمدزمانی افشار داوری درجه سه
8 1983743 سعیده السادات رضوی نسب داوری درجه سه
9 1983767 رضا شمسی گوشکی داوری درجه سه
10 1870936 میثم علی بیگی نژاد داوری درجه سه
11 1214568 عباس ایران نژادپاریزی داوری درجه سه
12 1983751 محمد منگلی پوررباط داوری درجه سه
13 1983770 زهرا صفی جهانشاهی داوری درجه سه
14 1163730 سید مرتضی سید ابراهیمی نژاد داوری درجه سه
15 1983766 بهنام شمسی گوشکی داوری درجه سه
16 1983752 سهیلا نصرت آبادی داوری درجه سه
17 1983746 الهه عزت آبادی پور داوری درجه سه
18 1983762 حسین علائی داوری درجه سه
19 1983761 فاطمه قدوسی داوری درجه سه
20 1983763 ساره نصرت آبادی داوری درجه سه
21 1983764 ابوالفضل منتظری داوری درجه سه
22 1983738 حامد سالاری داوری درجه سه
23 1983748 مسعود ده یادگاری داوری درجه سه
24 1983750 محدثه یزدی آباده داوری درجه سه
25 1983742 فاطمه محمدیه نژاد داوری درجه سه
26 1983747 فاطمه حیدری داوری درجه سه
27 1983759 فاطمه شهبا داوری درجه سه
28 1983739 مسعود پور فخرآبادی داوری درجه سه
29 1983754 مهرنوش شکوه سلجوقی داوری درجه سه
30 1983740 محمد رضا بحرینی داوری درجه سه
31 1983745 شیما امام بخش داوری درجه سه
32 1983744 سپهر سلطانی نژاد داوری درجه سه
33 1983756 مصطفی محمودآبادی داوری درجه سه
34 1983753 محمدصادق ده یادگاری داوری درجه سه
35 1152195 مریم محمدزمانی افشار داوری درجه سه

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان