ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1840539 علیرضا منصوریان مربیگری عملی بسکتبال درجه سه
2 1983794 ریحانه مصلی نژاد مربیگری عملی بسکتبال درجه سه
3 1983826 حمیده حیدری مهکویه مربیگری عملی بسکتبال درجه سه
4 1983796 سحر دهقانیان مربیگری عملی بسکتبال درجه سه
5 1983810 زهرا محمدی مربیگری عملی بسکتبال درجه سه
6 1983807 محمدجواد کمالی مربیگری عملی بسکتبال درجه سه
7 1983795 علیرضا حمزوی مربیگری عملی بسکتبال درجه سه
8 1973304 میلاد نصاری مربیگری عملی بسکتبال درجه سه

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان