ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1347606 هنگامه احمدیان مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
2 1983838 ابراهیم حبیب الهی مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
3 1983819 رضوان اطهری نجف آبادی مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
4 1307537 وحید داغدار مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
5 1163138 امیرحسین محسنی مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
6 1983829 محمد امین سادات مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
7 1850581 بهزاد کثیری مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
8 1151345 مائده پورحیدرشیرازی مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
9 1110339 اودیشو اصلان مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
10 1963047 محمدرضا عابدی مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
11 1830181 شیرین نصیری مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
12 1163692 پویا جبارزاده کهنه شهری مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
13 1983815 میلاد اعلائی ورنوسفادرانی مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
14 1215202 فائزه شفیع مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
15 1983813 مهدی بابایی مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
16 1983801 الهام صادقی مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
17 1983823 مریم بنوان مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
18 1983822 رضا آذرافزا مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
19 1921733 حسن اعمی مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
20 1983811 فرزانه آرین فرد مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
21 1225646 محمدحسین سایه آفتابی مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
22 1962983 مژگان نصری نصر آبادی مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
23 1225494 سید امیرفاخر افتخاری مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
24 1163222 محمد امین امیر آقاجان مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
25 1983802 فاطمه سخائی مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
26 1973541 یگانه مهره مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
27 1000003 پوریا مهرپرور مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
28 1163793 فرهاد بقايي پور مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
29 1215201 فاطمه شفیع مربیگری عملی بسکتبال درجه دو
30 1130830 مرتضی باقری مربیگری عملی بسکتبال درجه دو

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان