ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1962960 ملیوین مغی داودی تکیه داوری درجه سه
2 1984085 آرام مامندی داوری درجه سه
3 1984174 امیرحسین قرصی داوری درجه سه
4 1984160 علیرضا کثرت علیبگلو داوری درجه سه
5 1984110 نوید خیراله نیا میاندوآب داوری درجه سه
6 1984127 آرمان عابدی داوری درجه سه
7 1984137 محسن نوعی داوری درجه سه
8 1984082 پوریا محمدیان قرمزخلیفه داوری درجه سه
9 1984083 حسن علیزاده اصل داوری درجه سه
10 1984089 محمد یوسفی داوری درجه سه
11 1984070 صدف کفشدوزی داوری درجه سه
12 1984090 روژان محمودزاده داوری درجه سه
13 1984091 معصومه مام احمدی داوری درجه سه
14 1984096 تارا قادری داوری درجه سه
15 1984099 پگاه رسولی داوری درجه سه
16 1984081 سردار رشیدی داوری درجه سه
17 1984097 الهام بهرامی داوری درجه سه
18 1769107 پریان بهرامی داوری درجه سه
19 1984094 رامک حسین زاده داوری درجه سه
20 1984092 ناهید تکش داوری درجه سه
21 1984032 علیرضا شکرزاده داوری درجه سه
22 1984093 کامل یادداشتی داوری درجه سه
23 1984044 میلاد اسماعیلی داوری درجه سه
24 1984072 شقایق توسلی داوری درجه سه
25 1984077 روژین خضری داوری درجه سه
26 1984046 آرینا پایدار داوری درجه سه
27 1984053 الهام بالکانلو داوری درجه سه
28 1984084 آندره گریگوری داوری درجه سه
29 1984088 هژیر حسن پور داوری درجه سه
30 1984074 رادین مراد داوری درجه سه
31 1983563 وحید طالبی داوری درجه سه

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان