ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1163437 راستین نیک سیرت مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
2 1120598 لوسینه ست آقایان مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
3 1911345 حامد میثاقی مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
4 1246911 امیرحسین شاهین طبع مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
5 1215132 حمیدرضا شمس مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
6 1246374 رامیار مسجدی مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
7 1150991 پویا فیروزیان مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
8 1130800 محسن حسین پور مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
9 1151077 ربابه محمودی مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
10 1678336 امیرحمزه پیروزمهر مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
11 1163497 محمد دستخط مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
12 1110302 ابتسام خرسان مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
13 1151701 شادی عادلی کودهی مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
14 1779205 مبین شکرالهی مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
15 1891163 شهریار مقدمی مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
16 1984192 مریم سادات اشراقی مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
17 1152455 امیر همایون ثابتی مطلق مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
18 1184222 آوا فرجی مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
19 1407758 رضا بازدار مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
20 1840500 مریم پاپری مقدم فرد مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
21 1963079 سارا باغبان حقیقی مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
22 1130839 علیرضا کهندل جهرمی مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
23 1174126 سید مرتضی خالدیان مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
24 1070048 علي عمورى نژاد مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
25 1984144 نیما رضائی مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
26 1447957 نسرین برزنجی مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
27 1151269 سیمین تهال مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
28 1984091 معصومه مام احمدی مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
29 1246126 سیده فاطمه حاجی سید جوادی مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه
30 1983722 سیما رادپور مدل L.T.A.D در بسکتبال پایه

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان