ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1194226 روژانو محمودی تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
2 1151574 ایمان جلالی تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
3 1163158 حسین بهامیر قهفرخی تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
4 1215306 زهرا یادگاری تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
5 1779205 مبین شکرالهی تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
6 1214568 عباس ایران نژادپاریزی تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
7 1215297 ساناز شهامتی اسکوئی تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
8 1152087 فرزانه محمدی تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
9 1151223 سمانه موسوی اصل تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
10 1984263 حامد جهانشاهی افشار تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
11 1151492 سحر طلسچی یکتا تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
12 1163442 امین عباسی ملکسری تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
13 1246126 سیده فاطمه حاجی سید جوادی تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
14 1174126 سید مرتضی خالدیان تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
15 1120649 لوسینه اسادوریان تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
16 1638144 مهدی نجفی تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
17 1983722 سیما رادپور تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
18 1215132 حمیدرضا شمس تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
19 1214622 مازیار حاتمی تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
20 1100153 یوسف صدرزاده مقدم تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
21 1891163 شهریار مقدمی تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
22 1984085 آرام مامندی تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
23 1789405 نیلوفر امیدی تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
24 1973446 سینا احمدخانی تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
25 1984144 نیما رضائی تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
26 1246374 رامیار مسجدی تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
27 1984209 لیلا معظمی تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
28 1000003 پوریا مهرپرور تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
29 1070048 علي عمورى نژاد تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
30 1984192 مریم سادات اشراقی تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
31 1840500 مریم پاپری مقدم فرد تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
32 1151269 سیمین تهال تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
33 1962892 سمیه رمضانی تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
34 1214251 فاطمه عبدلی تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
35 1215419 محمد دهقانی تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال
36 1963032 فائزه پیری تغذیه بازیکنان قبل،حین وبعد از تمرین و مسابقه بسکتبال

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان