ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1984085 آرام مامندی آماده سازی روانی ورزشکاران برای مسابقه بسکتبال
2 1973446 سینا احمدخانی آماده سازی روانی ورزشکاران برای مسابقه بسکتبال
3 1962892 سمیه رمضانی آماده سازی روانی ورزشکاران برای مسابقه بسکتبال
4 1962850 نسیم توده زعیم آماده سازی روانی ورزشکاران برای مسابقه بسکتبال
5 1163497 محمد دستخط آماده سازی روانی ورزشکاران برای مسابقه بسکتبال
6 1963032 فائزه پیری آماده سازی روانی ورزشکاران برای مسابقه بسکتبال
7 1100153 یوسف صدرزاده مقدم آماده سازی روانی ورزشکاران برای مسابقه بسکتبال
8 1638144 مهدی نجفی آماده سازی روانی ورزشکاران برای مسابقه بسکتبال
9 1881135 محسن عزتی آماده سازی روانی ورزشکاران برای مسابقه بسکتبال
10 1984144 نیما رضائی آماده سازی روانی ورزشکاران برای مسابقه بسکتبال
11 1407758 رضا بازدار آماده سازی روانی ورزشکاران برای مسابقه بسکتبال
12 1840500 مریم پاپری مقدم فرد آماده سازی روانی ورزشکاران برای مسابقه بسکتبال
13 1163437 راستین نیک سیرت آماده سازی روانی ورزشکاران برای مسابقه بسکتبال

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان