ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1163442 امین عباسی ملکسری مدل L.T.A.D در بدنسازی بسکتبال پایه
2 1184155 زهرا مرتضا زاده مدل L.T.A.D در بدنسازی بسکتبال پایه
3 1163387 جمیله نگهبان زعفرانلو مدل L.T.A.D در بدنسازی بسکتبال پایه
4 1698507 طوبی شاهدی مدل L.T.A.D در بدنسازی بسکتبال پایه
5 1100153 یوسف صدرزاده مقدم مدل L.T.A.D در بدنسازی بسکتبال پایه
6 1000003 پوریا مهرپرور مدل L.T.A.D در بدنسازی بسکتبال پایه
7 1163158 حسین بهامیر قهفرخی مدل L.T.A.D در بدنسازی بسکتبال پایه
8 1963032 فائزه پیری مدل L.T.A.D در بدنسازی بسکتبال پایه
9 1140880 فرنوش شجاعی چاغروند مدل L.T.A.D در بدنسازی بسکتبال پایه
10 1718760 بهنوش شرفخانی مدل L.T.A.D در بدنسازی بسکتبال پایه
11 1962892 سمیه رمضانی مدل L.T.A.D در بدنسازی بسکتبال پایه
12 1558070 میثم ذاکرنیا مدل L.T.A.D در بدنسازی بسکتبال پایه
13 1150937 راحله محمودصفری مدل L.T.A.D در بدنسازی بسکتبال پایه
14 1984209 لیلا معظمی مدل L.T.A.D در بدنسازی بسکتبال پایه
15 1962850 نسیم توده زعیم مدل L.T.A.D در بدنسازی بسکتبال پایه

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان