ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1184162 محمدصادق شکری ارتقاء داوری سه به دو
2 1994825 نسیم نظری مقدم ارتقاء داوری سه به دو
3 1151809 آرش خلیلی ارتقاء داوری سه به دو
4 1215286 حوریا حمزه ارتقاء داوری سه به دو
5 1994873 فاطمه حمزه ارتقاء داوری سه به دو
6 1184158 آروین حسین زاده ارتقاء داوری سه به دو
7 1151667 محمدصادق کمالی ارتقاء داوری سه به دو
8 1184201 عادل حاجی اندواری ارتقاء داوری سه به دو
9 1214781 ماءده بابلی ارتقاء داوری سه به دو
10 1184224 متینه السادات سعیدی شاهاندشتی ارتقاء داوری سه به دو
11 1150999 دنیا دانشی ارتقاء داوری سه به دو
12 1994782 بهنوش حمزه علیپور ارتقاء داوری سه به دو
13 1194227 مائده نادعلیزاده ارتقاء داوری سه به دو
14 1151658 مهنا سیدی نیاکی ارتقاء داوری سه به دو
15 1267173 امیرحسین دارائی گونه ارتقاء داوری سه به دو
16 1184128 مریم اخلاقی ارتقاء داوری سه به دو
17 1246612 پیروز بهزادفر ارتقاء داوری سه به دو
18 1246609 سید شروین رضوی فر ارتقاء داوری سه به دو
19 1151377 نوشین بهرامیان ارتقاء داوری سه به دو
20 1984483 بهروز قربانعلی نژاد ارتقاء داوری سه به دو
21 1921409 عليرضا نفيسي ارتقاء داوری سه به دو
22 1952041 پوریا زنگنه بار ارتقاء داوری سه به دو
23 1151329 کوثر راهدان ارتقاء داوری سه به دو
24 1151711 تینا نقی نیارمی ارتقاء داوری سه به دو
25 1256955 محمدمهدی بهشتی ارتقاء داوری سه به دو
26 1214345 رحمت اله مهتابی ارتقاء داوری سه به دو
27 1850617 لیلا آقاجانی عالیزمینی ارتقاء داوری سه به دو
28 1100143 رامین باروتچیان ارتقاء داوری سه به دو
29 1151700 زرناز زکریا ارتقاء داوری سه به دو
30 1151370 عمار قمری ارتقاء داوری سه به دو
31 1152589 سپیده موجی ارتقاء داوری سه به دو
32 1830211 ضیا سعیدی ارتقاء داوری سه به دو

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان