ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1984516 مهسا باقری داوری درجه سه
2 1151842 دیبا ارج پور داوری درجه سه
3 1984514 پریسا سجادی نژاد داوری درجه سه
4 1984530 فاطمه جباری داوری درجه سه
5 1668263 هستی ارشدی داوری درجه سه
6 1984295 فاطمه گیوی داوری درجه سه
7 1984291 محمدرضا حیدری داوری درجه سه
8 1120575 زهرا پاکدامن داوری درجه سه
9 1984513 طاهره غلامی داوری درجه سه
10 1984534 ماندانا شریفی داوری درجه سه
11 1984537 مهدی آهنج داوری درجه سه
12 1267072 مریم جمادی تنگستانی داوری درجه سه
13 1984511 سارا رستمی داوری درجه سه
14 1257059 سیده معصومه موسوی داوری درجه سه
15 1984533 عباس صفائی داوری درجه سه
16 1151289 علی رایانی داوری درجه سه
17 1984528 مریم خزاعی داوری درجه سه
18 1152031 شقایق ضرغام پور داوری درجه سه
19 1151275 امیررضا کللی فرد داوری درجه سه
20 1984510 شکیلا شایان داوری درجه سه
21 1984532 شهربانو بختیاری مطلق داوری درجه سه
22 1984526 محمد امیردشتستانی داوری درجه سه
23 1120571 زهرا قحطانی داوری درجه سه
24 1120522 یاسمن خسروی فرد داوری درجه سه
25 1120584 طاهره کشت کاری داوری درجه سه
26 1152598 محمدامین عبدالهی داوری درجه سه
27 1984509 ستار دهقانیان داوری درجه سه
28 1830190 آریا میرزا داوری درجه سه
29 1060042 قاسم سپهری اهرمی داوری درجه سه
30 1060022 مرضيه راه پيما داوری درجه سه

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان