ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1708632 معصومه بهرامی آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
2 1962922 زهرا شهریاری آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
3 1277259 علی احسانی آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
4 1850573 سید مصطفی اختیاری کلور آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
5 1214272 داود فرهادی چشمه مرواری آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
6 1110463 سمیه بهرامی آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
7 1317566 پیوند فاروقی آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
8 1994771 پریا محمدی آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
9 1994774 اشکان شاهین طبع آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
10 1246568 پروانه اقاجری آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
11 1100209 سارا شیرولی پور آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
12 1973549 زهرا برادران رنج کش آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
13 1225610 زینب هادوی آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
14 1870729 سید محمد حسین حسینی بافقی آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
15 1962552 امین کوکبی آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
16 1152813 سارا مشکسار آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
17 1152698 ویدا اکبری آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
18 1163020 اميررضا حيدري پبدني آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
19 1225724 مسعود صفری آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
20 1215389 زهرا احمدیان شهرضایی آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
21 1164012 مجید صادقی آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
22 1963155 ریبوار سعیدی آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
23 1994770 آریا خوشنود قویم آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
24 1994775 سمانه متقی پیشه آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
25 1267209 راحله پرگی رز آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
26 1994776 کوشا کریمی آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
27 1994768 نازیلا ممتحن آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
28 1164069 فرزان صمدانی آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
29 1457978 آناهیتا جعفری آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
30 1215020 حسنا محمدی بی ابری آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
31 1151709 الهه کریم پور آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
32 1994766 آنیتا غفوری آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
33 1407698 پارسا بهرامی پور اصفهانی آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
34 1962803 شیوا ساسان پور آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
35 1994764 آرینا غفوری آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
36 1973446 سینا احمدخانی آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
37 1994772 معصومه زحمتکش هنگامی آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
38 1000003 پوریا مهرپرور آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
39 1891163 شهریار مقدمی آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
40 1963243 سارا تركمان آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
41 1100181 فاطمه نصیراِِئی آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
42 1870852 الهه محمدی خواه آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
43 1984240 علی روشن ضمیر محمدی آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
44 1163160 محمد حافظ پنجه فولادگران آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
45 1983772 علی حسنی احمدزاده اصفهانی آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال
46 1020003 الناز تستی آزمون ورودی آمارگیران فدراسیون بسکتبال

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان