ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1984412 احسان سربازرحیمی تربیت مدرس داوری بسکتبال
2 1973263 جعفر محمدپور تربیت مدرس داوری بسکتبال
3 1994866 رضا جوادی تربیت مدرس داوری بسکتبال
4 1963151 بهرام منصوری تربیت مدرس داوری بسکتبال
5 1963199 ورژ آبکاریان تربیت مدرس داوری بسکتبال
6 1962918 شهرام پرنیاک تربیت مدرس داوری بسکتبال

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان