ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1151926 هستی شجاعی داوری درجه سه
2 1994793 زهرا ملک پور داوری درجه سه
3 1994935 فائزه قلی پور داوری درجه سه
4 1984309 ندا رضائی نسب داوری درجه سه
5 1870862 پویا ناصری نی داوری درجه سه
6 1994797 خیرالنساء شوکت درو داوری درجه سه
7 1994934 پریناز سلیمانی میانرودان داوری درجه سه
8 1151403 انیس سعید پارچین داوری درجه سه
9 1994799 هانیه شیخ محمدزاده داوری درجه سه
10 1151546 شادی نقوی پور داوری درجه سه
11 1931846 سیده فاطمه یوسفی داوری درجه سه
12 1120654 امیرحسین حامدی صیام داوری درجه سه
13 1973290 محسن پناهنده ینگجه داوری درجه سه
14 1984128 علی حسینی سرقین داوری درجه سه
15 1994801 هادی خدابخش داوری درجه سه
16 1994910 امیر تقوی آلقو داوری درجه سه
17 1973368 فرهاد سیاح کوهی داوری درجه سه
18 1738957 زهرا عباسی شیران داوری درجه سه
19 1984518 سپیده صراطی نژاد داوری درجه سه
20 1994789 مریم شفقت داوری درجه سه
21 1994788 سارا اولادی وطن داوری درجه سه
22 1994916 ساناز محمد قاسمی جوانمرد داوری درجه سه
23 1994926 کیمیا پیله ور داوری درجه سه
24 1994544 نگین رسولی آذر داوری درجه سه
25 1819939 سمیرا تکلوی نژاد داوری درجه سه
26 1984420 سعید رسول زاده فرد داوری درجه سه
27 1840405 محمد سید هاشمیان داوری درجه سه
28 1994922 علیرضا فتحی نیا داوری درجه سه
29 1994914 مریم زورآزمای داوری درجه سه
30 1994913 آیدا محمدی الماس داوری درجه سه
31 1994896 میلاد خدادادزاده داوری درجه سه
32 1881154 امید پیر علائی داوری درجه سه
33 1151238 زهرا جلیل نژاد داوری درجه سه
34 1840475 امیر حسین نظری بلیلی داوری درجه سه
35 1994547 سمانه نجف زاده آغمیونی داوری درجه سه
36 1984515 پریسا فتاحی داوری درجه سه

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان