ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1151347 علی خدری داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
2 1152082 امیررضا راست پور داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
3 1994813 محمد سبحان صریریان مبارکه داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
4 1151357 رامين حق‌شناس دهكردي داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
5 1994830 زهرا کریمی لنجی داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
6 1994827 شهرزاد کرمی قهنویه داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
7 1994837 فرناز یاوری داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
8 1994818 احمدرضا اسماعیلی داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
9 1994805 نازنین صفری داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
10 1151234 عاطفه محمدی راد داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
11 1994911 مهدی سعیدی مبارکه داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
12 1994835 فاطمه مسیحی داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
13 1994841 ریحانه روحی داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
14 1994826 ژاله هارونی داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
15 1769078 فاطمه حاتمی داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
16 1994892 حامد گنجی داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
17 1994872 مهتاب لیموچی داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
18 1994807 مریم میرزایی داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
19 1994824 حسنا مختاریان داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
20 1983691 فاطمه سامری داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
21 1994832 مهتاب مومنی نهچیری داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
22 1962910 محمدحسین کرباسیان ورنامخواستی داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
23 1963245 شیما صلواتی فرد داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
24 1994811 مرضیه دیانتی داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
25 1983699 آوا حیدری داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
26 1994834 صدف محمدی خشوئی داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
27 1994803 پوریا علیرضائی دیزیچه داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
28 1994809 سعید احمدی داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
29 1994802 محمدحسین میرزایی داروی درجه سه - مبارکه اصفهان
30 1984471 مهدی مومن زاده خولنجانی داروی درجه سه - مبارکه اصفهان

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان