ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1995040 علیرضا افروز ارتقاء داوری سه به دو - یزد
2 1994988 مریم سنجیده ارتقاء داوری سه به دو - یزد
3 1162977 زهرا بهجت ارتقاء داوری سه به دو - یزد
4 1235831 محمد مهدی سمیعی فرد ارتقاء داوری سه به دو - یزد
5 1215139 فهیمه نجفی مظلوم کرشته ارتقاء داوری سه به دو - یزد
6 1214617 محمد رضا کلانتری فخرآبادی ارتقاء داوری سه به دو - یزد
7 1994815 سجاد نافعی یزدی ارتقاء داوری سه به دو - یزد
8 1215131 فاطمه زارع چاه سرخی ارتقاء داوری سه به دو - یزد
9 1215068 رستم خلیلی جعفرآباد ارتقاء داوری سه به دو - یزد
10 1718821 شکیبا طبرسی ارتقاء داوری سه به دو - یزد
11 1994989 رباب مزیدی شرف آبادی ارتقاء داوری سه به دو - یزد
12 1162978 فاطمه مجبوری ارتقاء داوری سه به دو - یزد
13 1994561 فاطمه صادقی ارتقاء داوری سه به دو - یزد
14 1973546 شیوا نخجوانی ارتقاء داوری سه به دو - یزد
15 1994997 محمدرسول رحیمی زرندی ارتقاء داوری سه به دو - یزد
16 1819974 مرجان صلاحی ارتقاء داوری سه به دو - یزد
17 1819574 ندا شیخ علیشاهی ارتقاء داوری سه به دو - یزد
18 1152578 فاطمه شهیدی زندی ارتقاء داوری سه به دو - یزد
19 1151142 نادیا اکبرزاده ارتقاء داوری سه به دو - یزد
20 1718760 بهنوش شرفخانی ارتقاء داوری سه به دو - یزد

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان