ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1995644 مژگان اسدی داوری درجه سه - قروه - کردستان
2 1995167 امیر عباسی داوری درجه سه - قروه - کردستان
3 1962137 پرستو دانشور داوری درجه سه - قروه - کردستان
4 1962139 حامد کاوه داوری درجه سه - قروه - کردستان
5 1994880 آیدا فعله گری داوری درجه سه - قروه - کردستان
6 1994998 زهرا زارعی داوری درجه سه - قروه - کردستان
7 1995005 سیران رنجبر داوری درجه سه - قروه - کردستان
8 1995003 الهه رسولی داوری درجه سه - قروه - کردستان
9 1995002 یلدا سراجی داوری درجه سه - قروه - کردستان
10 1962138 شیما محمدی پور داوری درجه سه - قروه - کردستان
11 1962276 سجاد قره خانی داوری درجه سه - قروه - کردستان
12 1962136 زهرا پروینی داوری درجه سه - قروه - کردستان
13 1995004 فرید امیری حسینی داوری درجه سه - قروه - کردستان
14 1994874 مصطفی حامی داوری درجه سه - قروه - کردستان
15 1994993 سارا رضایی داوری درجه سه - قروه - کردستان
16 1152828 الناز مجیدی گزردره داوری درجه سه - قروه - کردستان
17 1994845 الهه قبادی داوری درجه سه - قروه - کردستان
18 1995001 ثنا سیجانی داوری درجه سه - قروه - کردستان
19 1994994 ابراهیم صفوی داوری درجه سه - قروه - کردستان
20 1983775 محمد جواد فریدی داوری درجه سه - قروه - کردستان
21 1994996 محمد صدرا حاجیان داوری درجه سه - قروه - کردستان
22 1995012 بیان رنجبر داوری درجه سه - قروه - کردستان
23 1995000 سما سیجانی داوری درجه سه - قروه - کردستان
24 1994999 کیمیا فقیه سلیمانی داوری درجه سه - قروه - کردستان
25 1994995 محمد جواد رضایی داوری درجه سه - قروه - کردستان
26 1995010 جاوید الماسی داوری درجه سه - قروه - کردستان
27 1995006 اسرا مفاخری داوری درجه سه - قروه - کردستان
28 1994990 پیام شیرزادی داوری درجه سه - قروه - کردستان

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان