ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1110271 فاطمه طاهری ارتقاء داوری یک به ملی
2 1100214 عادله قاسمی ارتقاء داوری یک به ملی
3 1994673 سیدمسعود موسوی ارتقاء داوری یک به ملی
4 1151715 کیانا دادرس ارتقاء داوری یک به ملی
5 1152047 حامد عادلی ارتقاء داوری یک به ملی
6 1267238 امیر میرطالب ارتقاء داوری یک به ملی
7 1152029 امیر شمس الدین لو ارتقاء داوری یک به ملی
8 1152111 سعید احمدی بنابی ارتقاء داوری یک به ملی
9 1995085 علی حصاری ارتقاء داوری یک به ملی
10 1994976 محمد حسن کردرستمی ارتقاء داوری یک به ملی
11 1769145 بهاره حسینی یزدی ارتقاء داوری یک به ملی
12 1246185 سجاد کاظم زاده کلاته جعفرآباد ارتقاء داوری یک به ملی
13 1840435 حمیدرضا رضازاده ارتقاء داوری یک به ملی
14 1287314 امین صفربناء ارتقاء داوری یک به ملی
15 1184190 زهرا اسحقی اطربی ارتقاء داوری یک به ملی
16 1984241 سونیا هوشنگی ارتقاء داوری یک به ملی
17 1963109 محمدجواد شالباف ارتقاء داوری یک به ملی
18 1962707 محمدحسین کارگر زحمتکش ارتقاء داوری یک به ملی
19 1994546 محمد جواد محمد نژاد ارتقاء داوری یک به ملی
20 1110222 زهره مکوندی ارتقاء داوری یک به ملی
21 1973329 سید مهرشاد علويان ارتقاء داوری یک به ملی
22 1840465 مهسا مختاری افراکتی ارتقاء داوری یک به ملی
23 1995057 علی افغان نژاد ارتقاء داوری یک به ملی
24 1538064 سهیل یعقوبی ارتقاء داوری یک به ملی
25 1214998 دانیال مصلح پور ارتقاء داوری یک به ملی
26 1870649 سهیل بکایی ارتقاء داوری یک به ملی
27 1110267 سپیده صفاکیش همدانی ارتقاء داوری یک به ملی
28 1850585 محمدرضا قره باغی ارتقاء داوری یک به ملی
29 1963091 محسن مکبریان ارتقاء داوری یک به ملی
30 1164077 مهساالسادات طباطبا ارتقاء داوری یک به ملی
31 1962942 فهیمه احمدی ارتقاء داوری یک به ملی
32 1962947 فاطمه تمیمی ارتقاء داوری یک به ملی
33 1152030 عدالت نوری ارتقاء داوری یک به ملی
34 1498018 مهران رضایی ارتقاء داوری یک به ملی
35 1100175 ساره قاضی زاده احسائی ارتقاء داوری یک به ملی

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان