ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1995104 اسماعیل کوشکی زاده ارتقاء داوری دو به یک
2 1995114 میلاد كشاورز افشار ارتقاء داوری دو به یک
3 1870984 ساغر اسمعیل بیگی کرمانی ارتقاء داوری دو به یک
4 1090069 افرا بهرامی ارتقاء داوری دو به یک
5 1891230 ابوالفضل حافظی ارتقاء داوری دو به یک
6 1110470 بهرام سعیدیان ارتقاء داوری دو به یک
7 1214926 عاطفه سادات پیاهو ارتقاء داوری دو به یک
8 1163488 فاطمه کوراوند ارتقاء داوری دو به یک
9 1568090 پری ناز سادات حسینی ارتقاء داوری دو به یک
10 1215262 شیماء بیت سیاح ارتقاء داوری دو به یک
11 1130688 دانیال تیاوار ارتقاء داوری دو به یک
12 1941932 پگاه مسلمی ارتقاء داوری دو به یک
13 1819973 کامیاب ضیایی ارتقاء داوری دو به یک
14 1090095 فرنیا فرخی ارتقاء داوری دو به یک
15 1152054 شهلا خیر اللهی ارتقاء داوری دو به یک
16 1995074 محمدفاضل حاجی اندواری ارتقاء داوری دو به یک
17 1164020 سیده کوثر امیرخلیلی ارتقاء داوری دو به یک
18 1759053 بردیا صمدی نوآبادی ارتقاء داوری دو به یک
19 1110339 اودیشو اصلان ارتقاء داوری دو به یک
20 1995068 آتنا طاهری ارتقاء داوری دو به یک
21 1850631 امیرحسین وکندی ممان ارتقاء داوری دو به یک
22 1558079 فرحان حصارنژاد ارتقاء داوری دو به یک
23 1152463 فرخنده ساکی ارتقاء داوری دو به یک
24 1152471 سیده مهسا طاهری ارتقاء داوری دو به یک
25 1152550 فرانک عبدالهی دهکی ارتقاء داوری دو به یک
26 1246127 رضا خالقی نافچی ارتقاء داوری دو به یک
27 1090078 شیما شهیدی زندی ارتقاء داوری دو به یک
28 1090087 مینا زارعی ارتقاء داوری دو به یک
29 1397707 میلاد شافعی ارتقاء داوری دو به یک
30 1090079 فهیمه عظیمی یانچشمه ارتقاء داوری دو به یک
31 1881050 مرضیه جوهری ارتقاء داوری دو به یک
32 1538061 مینا قاسمی ارتقاء داوری دو به یک
33 1090083 آیسان رشتبری اویلق ارتقاء داوری دو به یک
34 1984240 علی روشن ضمیر محمدی ارتقاء داوری دو به یک
35 1618109 شکیلا افشاری ارتقاء داوری دو به یک
36 1995077 کامیار گوهرجو ارتقاء داوری دو به یک
37 1698596 سودابه صادقی دهکردی ارتقاء داوری دو به یک
38 1995065 عماد حسن نسب گواشیری ارتقاء داوری دو به یک
39 1110239 ایمان جودکی ارتقاء داوری دو به یک

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان