ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1995536 زهره بخشی داوری درجه سه - زاهدان
2 2006546 کوثر قندهاری داوری درجه سه - زاهدان
3 1995674 صالحه جعفریان داوری درجه سه - زاهدان
4 2006495 مهدی شهرکی قدیمی داوری درجه سه - زاهدان
5 1995544 نوشین دیزنگیان مفرد داوری درجه سه - زاهدان
6 1995584 الهام نجاری داوری درجه سه - زاهدان
7 1995610 زهرا مشهدی منصوری داوری درجه سه - زاهدان
8 1995609 یگانه میر داوری درجه سه - زاهدان
9 1881051 هما جعفری داوری درجه سه - زاهدان
10 1995590 کوثر صالحی زاده داوری درجه سه - زاهدان
11 1995588 یاسمن صالحی زاده داوری درجه سه - زاهدان
12 1995559 عطاالله موحد داوری درجه سه - زاهدان
13 1995608 کیمیا نوری داوری درجه سه - زاهدان
14 1995638 سیده فاطمه طباطبایی فاطمی داوری درجه سه - زاهدان
15 1995587 علیرضا طوسی داوری درجه سه - زاهدان
16 1995591 مهرداد فلاحتی کهخاژاله داوری درجه سه - زاهدان
17 1995583 سارا سلیمی طبس داوری درجه سه - زاهدان
18 1995572 وحید اسکتی داوری درجه سه - زاهدان
19 1995550 علی زرگر داوری درجه سه - زاهدان
20 1995579 مریم اکبری داوری درجه سه - زاهدان
21 1995556 خدیجه براهوئی داوری درجه سه - زاهدان
22 1995547 امین خزاعی داوری درجه سه - زاهدان
23 1407783 سلمان حسین زهی شستان داوری درجه سه - زاهدان
24 1995551 امیرحسین اویسی کهخا داوری درجه سه - زاهدان
25 1995539 محسن فرهادملاشاهی داوری درجه سه - زاهدان
26 1995549 خالد جمشیدزهی داوری درجه سه - زاهدان
27 1995543 حمزه هاشم زهی نیا داوری درجه سه - زاهدان
28 1995540 فائزه بلوچی داوری درجه سه - زاهدان
29 1984331 سیما پاریزی داوری درجه سه - زاهدان

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان