ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1995849 فاطمه پناهی داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
2 1995839 امید احمدی داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
3 1995850 پریناز رضائی داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
4 1995855 عاطفه طاقتی شندی داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
5 1995820 نازنین سلمان نژاد داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
6 1995833 سعید زارعی داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
7 1995870 مهدی ماهری داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
8 1995824 اسما ابراهیم زاده داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
9 1151157 فاطمه درسی وایقان داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
10 1151012 ندا گل محمدی میناباد داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
11 1151171 مهرنوش ناهی داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
12 1718779 آرش خنشا داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
13 1995851 مرضیه حدادی دیزجی داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
14 1995856 پریا سعادتی داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
15 1151013 پریسا داوری داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
16 1150998 هانیه نجارزاده داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
17 1995838 سیامک ملکی داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
18 1995816 عطا خاله اوغلی اسکوئی داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
19 1995823 آیدین بخشی خواجه داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
20 1151139 آذر زواری داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
21 1995734 رقیه جبارزاده داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
22 1151311 فاطمه سادات طباطبایی داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
23 1995757 مینا گوزلی وایقان داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
24 1995763 مهسا طالبی مرادی داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
25 1995815 شبنم بدرحیدری داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
26 1151025 مریم جبارزاده داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر
27 1995442 میر علی منافی اسکوئی داوری درجه سه - آذربایجان شرقی - شبستر

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان