ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1151882 نسا سکونتی ارتقاء داوری سه به دو
2 1225663 ادیبه ویسی ارتقاء داوری سه به دو
3 1819821 نسیم شریفی ارتقاء داوری سه به دو
4 1130850 یاسر دوست علی ارتقاء داوری سه به دو
5 1819715 پرسا احمدپور ارتقاء داوری سه به دو
6 1151874 احمدرضا مقصودی نژاد ارتقاء داوری سه به دو
7 1931921 امیرحسین غریبی ارتقاء داوری سه به دو
8 1819820 هیرو دوستکام ارتقاء داوری سه به دو
9 1297449 محمدرضا قربانی ارتقاء داوری سه به دو
10 1870693 محمود باقری ارتقاء داوری سه به دو
11 1819716 پیمان رسولی ارتقاء داوری سه به دو
12 1995868 محسن رحمانی ارتقاء داوری سه به دو
13 1246519 سیران قادرنژاد ارتقاء داوری سه به دو
14 1962307 سینا ساعدپناه ارتقاء داوری سه به دو
15 1163419 سعید خالدیان ارتقاء داوری سه به دو
16 1984034 زانیار ملایی ارتقاء داوری سه به دو
17 1995875 گوران احمدی ارتقاء داوری سه به دو
18 1984016 شایان اخترکاوان ارتقاء داوری سه به دو
19 1995699 پژمان فاتحی ارتقاء داوری سه به دو
20 1995874 نژاد یزدانی ارتقاء داوری سه به دو
21 1995878 زانیار زارع ارتقاء داوری سه به دو
22 1995877 میلاد صالحی ارتقاء داوری سه به دو
23 1995864 فاتح آزادی ارتقاء داوری سه به دو
24 1962548 حسین برزگر پیرالقر ارتقاء داوری سه به دو
25 1850630 محمد نادری ارتقاء داوری سه به دو
26 1748978 فریدون جعفری ارتقاء داوری سه به دو
27 1163608 هادي عليزاده ارتقاء داوری سه به دو
28 1215215 امیرحسین روشناس ارتقاء داوری سه به دو

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان