ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1214425 فراز فرجی زنجانی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
2 1819804 محمد مهدی صحرادوست تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
3 2006356 جواد طاهری تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
4 1941931 پدرام مرادی پور تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
5 1215243 صادق رضایی بیجارگاه تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
6 1941930 علی احمدی باصری تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
7 1152721 دریا فرهادپور تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
8 1984512 نرگس نوری کلی درق تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
9 1387687 محمد حسین آزادایمانی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
10 2006430 یلدا سیدیادگار تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
11 1528050 مهسا حقیقی صفت تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
12 1151579 علیرضا امیریان تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
13 1962547 سعید نوروند تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
14 1215213 مهیار سخن سنج تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
15 1995868 محسن رحمانی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
16 1984122 امیرحسین ستاری تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
17 1151707 محمدرضا صادقی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
18 1819862 سحر دولت شاه تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
19 1819861 سارا دولت شاه تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
20 2006359 امین محمد طاهری بیدزرد تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
21 2006392 مریم رحمانی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
22 1152882 سولماز دهقان تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
23 1225735 مجتبی زارع سلطانی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
24 1608110 نازی شریفی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
25 1608110 نازی شریفی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
26 1225740 مهدی رحمانی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
27 1225741 مرضیه سلمانیها تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین
28 1214748 عمران شاهین ججین تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - قزوین

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان