ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1789388 وحیده علی زاده تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
2 2006542 نعیمه مهدوی تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
3 1528059 کیهان سلیمانی تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
4 1407771 سیده هانیه مرعشی سرایی تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
5 1995196 افشین جلیلی موردغفاری تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
6 2006457 فاطمه حرآبادی فراهانی تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
7 1407751 نوش آفرین آزاد تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
8 1748993 معصومه سرکانی تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
9 2006335 عطیه خمسلو تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
10 1931761 مهتاب پورخانی تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
11 2006485 نازنین بیژنی نصرآبادی تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
12 2006514 نصیبه باقراحضاری تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
13 2006488 سهند رجبی تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
14 2006507 وحید خان محمدی تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
15 1973446 سینا احمدخانی تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
16 2006497 امیرمحمد عسکری نکو تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
17 1984184 عفت ایزانلو تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
18 1921397 مارال فتائی تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
19 2006500 محسن شجاعی ناوخ تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
20 1870806 روژین زرین تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
21 2006454 سیدکارن مصلحی تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
22 2006492 محمدجواد فرجام تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
23 1819805 علیرضا آقایی تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
24 2006491 سمیه پیرمحمدی تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
25 2006465 متین راستکار مهربانی تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
26 2006453 مجتبی شاهرخی تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
27 2006479 پویان غنی زاده تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
28 2006449 مهربان توفیقی نیاکی تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
29 2006452 امین پرچمی کاویانی تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
30 1225455 نائیری ماردروسيان تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
31 1151641 فاطمه استوار مهربانی تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
32 2006117 نرگس نورانی تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
33 1995931 امیر رضا اصغری تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
34 1994551 هانا غفوری تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران
35 2006275 امیر احمدی تکمیل ثبت نام داوری درجه سه - تهران

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان