ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1962574 محدثه السادات هاشمی ساردوئی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - سیرجان
2 1840493 پرستو ایرانمنش تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - سیرجان
3 2006499 سمیرا بختیاری کفاش تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - سیرجان
4 1267229 محمد حسین رجائی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - سیرجان
5 1963231 امین پورامینی پیرجل تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - سیرجان
6 1921469 رضا مختاری تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - سیرجان
7 2006471 سجاد شهبا تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - سیرجان
8 2006100 فائزه فخرابادی پور تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - سیرجان
9 1962579 فردوس رضایی زاده تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - سیرجان
10 1870912 عباس شهابی نژاد تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - سیرجان
11 2006130 رضا شهابی نژاد تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - سیرجان
12 1962577 مینا مظفری نژاد راوری تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - سیرجان
13 1962565 زهرا برزگر پور کریم آبادی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - سیرجان
14 2006103 سمیه احمدی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - سیرجان
15 1163607 امین زنداقطاعی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - سیرجان
16 1983668 ساره اسمعیل بیگی کرمانی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - سیرجان
17 1962568 سمیه کرمی پور زارعی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - سیرجان
18 1962569 نسرین سلطانی تاج آبادی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - سیرجان
19 1214274 رحیمه مکی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - سیرجان
20 1152191 کوثر شهبا تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - سیرجان
21 2006490 سعید شهبا تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - سیرجان
22 2006460 مطهره اسفندیارپور تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - سیرجان

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان