ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1995885 فاطمه حسینی تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
2 1994840 سعیده نظری تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
3 1962975 امیر حسین محقق نیا پور تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
4 1995717 حسن استخر تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
5 1983803 امیر صادق پور تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
6 1995750 معصومه رحمانیان کوشککی تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
7 2006705 ساره مقامی تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
8 1995845 شبنم قزلبیگلو تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
9 1995854 هاجر فقیهی تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
10 2006623 غلام عباس محمدی تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
11 1995766 امیرمحمد زارع تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
12 2006601 فاطمه یزدان پناه تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
13 2006648 فاطمه ربیعی تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
14 2006015 مریم رستگار تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
15 2006639 سهیلا زارع تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
16 2006700 غزال شمشیری تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
17 1151847 هلیا حبیب آگهی تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
18 2006699 دلارا تصدیقی تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
19 1995873 مینا همتی کریم خانی تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
20 2006687 محمدهادی قرقانی تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
21 2006596 دانیال شجاع پور تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
22 2006598 رضا مهندسان تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
23 1995752 محسن عباسی تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
24 2006583 رضا رهایی تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
25 1995827 مهدی زارع مؤیدی تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
26 1151856 عسل جوانمردی تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
27 1152752 امین فلاحی تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
28 1995714 پردیس مطوس تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی
29 1984259 سيد مهيار منافي تکمیل دوره ثبت نام داوری درجه سه - فارس - هیئت دانش آموزی

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان